De politie is gemachtigd een boete uit te delen bij geluidsoverlast. De reden van bekeuring zijn onderverdeeld in 2 soorten, boete voor nachtrustverstoring en boete voor geluidshinder.

Boete nachtrustverstoring

Indien u een melding doet van nachtrustverstoring door rumoer of burengerucht, dan komt de politie meestal polshoogte nemen. Indien zij het met uw mening eens zijn, dan zullen zij in eerste instantie vaak een waarschuwing geven aan de overtreder. Indien de politie een tweede keer moet langskomen, dan wordt er vaak een boete uitgeschreven. Als de politie al vaker de overtreder heeft moeten aanspreken op zijn gedrag en bij de politie bekend is dat de persoon hardleers is, dan kan het zijn dat de politie niet waarschuwt, maar direct een boete uitschrijft. Het boetebedrag bedraagt € 140,- per overtreding. Hou er rekening mee dat er voor de nachtrustverstoring specifieke tijden gelden.

Boete voor veroorzaken geluidhinder

Indien u een melding doet van geluidhinder door toestellen, (geluids)apparaten of handelingen, dan komt de politie ook meestal kijken. Onder deze categorie vallen velen soorten overlast. Bijvoorbeeld overlast van (harde) muziek, het spelen van muziekinstrumenten, kluswerkzaamheden, Anders bij nachtrustverstoring geldt voor deze categorie geen tijdslimiet. Ook hier zal de politie vaak eerst waarschuwen en daarna pas een boete uitschrijven. Het boetebedrag bedraagt € 140,- per overtreding.

Melden geluidsoverlast

We raden aan eerst zelf aan te bellen bij de veroorzaker. Vaak is de veroorzaker wel bereid om mee te werken. Wilt hij dit niet of besluit u om niet eerst zelf actie te ondernemen, omdat u denkt hiermee last te krijgen, dan kunt u de politie bellen. Lees meer hierover op onze pagina Melden geluidsoverlast buren.

Boete vuurwerk

Voor vuurwerk gelden er andere regels. Zowel als het in bezit hebben van iligaal vuurwerk als het afsteken van vuurwerk buiten de door de overheid bepaalde tijden (rond oud- en nieuwjaar) bestaan er separate boetes. U leest hierover meer in ons aparte pagina over boetes vuurwerk.Bewaren