Huisdieren brengen veel gezelligheid in huis. Dit gaat vaak zonder problemen. Maar geluidsoverlast van huisdieren kan de buren tot waanzin drijven. Denk aan een hond die de gehele dag blaft als het baasje van huis is.

Regels geluidsoverlast van huisdieren

Geluidshinder van huisdieren is lastig te bepalen. Wat is de ernst en de duur van de overlast? Er moet in ieder geval sprake zijn van een aantasting van het persoonlijkheidsrecht, met andere woorden, van het recht op rust, of de aantasting van het genot dat iemand heeft van zijn woning of tuin. Of sprake is van onrechtmatige hinder, is afhankelijk van de aard, de ernst en duur van de hinder. Er moet in ieder geval sprake zijn van onrechtmatige hinder. Alleen bij onrechtmatige hinder kun je juridische stappen ondernemen. De wetgeving zegt:

Artikel 179: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Indien de hinder voldoende ernstig is, dan kan men naar de rechter stappen om de overlast te laten beëindigen en eventueel een schadevergoeding eisen. Voor dat laatste geldt dat dan wel aannemelijk moet worden gemaakt dat er schade is geleden. Indien de overlast wordt veroorzaakt door dieren, dan wordt meestal geeist dat de dieren verwijderd worden uit de bewuste woning of er wordt geëist dat er beperkende maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast te verminderen.

Melden geluidsoverlast van huisdieren

Belangrijk is natuurlijk om eerst in gesprek te komen met de eigenaar van het huisdier dat de overlast veroorzaakt. Vaak weet het baasje niet eens dat anderen last hebben van zijn huisdier. Een vriendelijke gesprek doet dan wonderen. Mocht dit niet kunnen of heeft u moeite met deze stap, neem dan bij geluidsoverlast van huisdieren contact op met de politie of de plaatselijke gemeente. Wilt u meer lezen over het melden geluidsoverlast buren, lees dan verder op deze pagina.