Doorbraak in zaak geluidsoverlast van treinen in Hofstraat Tongelre

Het duurt niet lang meer of de bewoners van de Hofstraat in Tongelre zijn eindelijk verlost van de jarenlange geluidsoverlast van treinen in Hofstraat. Op 4 oktober 2016 heeft staatsscecretaris Dijksma aangekondigd dat er 80 miljoen euro beschikbaar komt voor de Brabantroute, het stuk spoor tussen Moerdijk en Venlo. Met dat geld kunnen verschillende knelpunten worden aangepakt, waaronder de Hofstraat in stadsdeel Tongelre, in Eindhoven.

Sinds de aanpak van de Betuwelijn is het aantal goederentreinen, waarvan een deel ook nog eens met giftige stoffen explosief gestegen. Wethouder Jannie Visscher kwam het goede nieuws vanmiddag persoonlijk vertellen. Zij heeft zich, onder anderen gesteund door de bewoners, gedeputeerde Christophe van der Maat, Frank Depla van de PvdA en Mirjam Frosi van het CDA uit Eindhoven, ingezet om Den Haag te overtuigen dat er iets moest gebeuren, omdat de overlast bijna ondraaglijk was voor veel omwonenden.

Er wordt zo snel mogelijk gestart met de voorbereiding van een totaal saneringsplan. Maar al in de herfstvakantie worden twee stukken aangepakt om de hinder te beperken. Het gaat om een proef met een andere route, waardoor het gebruik van de spoorboog wordt beperkt, en de vervanging van een Elektrische Scheidingslas, een ES-las, die het spoor in baanvakken verdeelt.

Daarnaast wordt in overleg met de bewoners onderzocht of het mogelijk is om het geluidssaneringsplan te combineren met energiebesparende maatregelen aan de woningen. Daar heeft de TU/e al een verkennend onderzoek voor gedaan. Afgesproken is dat daarna de mogelijkheden definitief in kaart worden gebracht en getoetst.

Geef een reactie