De regels bij geluidsoverlast

Er is nogal wat wetgeving als het om de regels bij geluidsoverlast gaat. Een kleine selectie: Wet Milieubeheer, Wet Geluidhinder, Wet Algemene Bepalingen, Activiteitenbesluit, Wet Ruimtelijke Ordening, Crisis- en Herstelwet, het Bouwbesluit en lokale- en/of overige wetgeving. Duizelt u al? We hebben getracht om enige logica in deze wirwar te brengen en de materie in 3 groepen te splitsen. Verder geven we veel links naar de juiste informatiepagina’s van bijvoorbeeld de overheid, zodat u niet lang hoeft te zoeken.

Regels bij geluidsoverlast buren

Lees verderDit onderdeel betreft informatie over geluidsoverlast bij woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.

Regels bij geluidsoverlast bedrijven

Lees verderDit onderdeel betreft informatie over verschillende bedrijfstakken, zoals horeca, agrarische bedrijven en bouwbedrijven. Lees hier verder.

Regels bij geluidsoverlast verkeer

Lees verderDit onderdeel betreft informatie over geluidsoverlast van de gehele infrastructuur, zoals de wegen in Nederland, de spoorwegen (inclusief trein, tram en metro) en het vliegverkeer. Lees hier verder.

Tags: