Voor het melden geluidsoverlast vliegtuigen en vliegvelden, dient u zich te richten aan de betreffende instantie. Dit verschilt per vliegveld. Hieronder ziet u een duidelijk overzicht van de grootste luchthavens van Nederland.

Hoe meld je een klacht?

Indien u een klacht over geluidsoverlast doorgeeft, zorg dan dat u de volgende informatie doorgeeft, zodat zij u snel kunnen helpen:

  • Waar doet de klacht zich voor? (noem uw adres of een station/vliegveld)
  • Is dit een eenmalige klacht of komt het vaker terug?
  • Indien het vaker voor komt, noem de frequentie (elke dag, eens per week, etc)
  • Wat is het tijdstip dat de klacht zich voordeed?
  • Hoe lang duurde de overlast? (10 minuten, uur, gehele middag)
  • Wat was de oorzaak van de geluidsoverlast? (trein, vliegtuig, werk aan de weg, burenfeestje)
Blijf altijd rustig en beleefd!
Denk eraan dat de medewerker die u krijgt te spreken of die antwoordt op uw email of brief u altijd wilt helpen, ook al heeft hij of zij niet altijd direct de oplossing voorhanden.

 

Melden geluidsoverlast vliegveld Schiphol

MeldenVoor het melden van geluidsoverlast vliegveld Schiphol (Amsterdam) dient u te zijn bij de Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).


Melden geluidsoverlast vliegveld Eindhoven

MeldenVoor het melden van geluidsoverlast vliegveld Eindhoven dient u te zijn bij de groep Samen op de hoogte.


Melden geluidsoverlast vliegveld Maastricht

MeldenVoor het melden van geluidsoverlast vliegveld Maastricht dient u te zijn bij de instantie Klachten Informatiecentrum Luchtverkeer (KICL).


Melden geluidsoverlast vliegveld Lelystad

MeldenVoor het melden van geluidsoverlast vliegveld Lelystad dient u te zijn bij Lelystad Airport.


Melden geluidsoverlast vliegveld Eelde (Groningen)

MeldenVoor het melden van geluidsoverlast vliegveld Eelde (Groningen) dient u te zijn bij Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde.
Bewaren