Anders dan je zou verwachten, bestaan er voor geluidsoverlast van buren geen wettelijke geluidsnormen. Wel bestaan er regels voor het geluidsniveau bij woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (denk daarbij aan ziekenhuizen en scholen).

Geluidsgrenzen

Belangrijk bij het bepalen van geluidsoverlast zijn de geluidsgrenzen. De geluidsgrenzen (gemiddelde piekbelasting) voor particulieren woningen, gemeten aan de gevel, zijn als volgt:

overdag tussen 07.00 – 18.00: tussen 50 dB(A) en 70 dB(A)
’s avonds tussen 18.00 – 23.00: tussen 45 dB(A) en 65 dB(A)
’s nachts tussen 23.00 – 07.00: tussen 40 dB(A) en 60 dB(A)

Gemeenten

In Nederland heeft iedere gemeente een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hierin staan dus ook de regels over geluidsoverlast. Op de site van uw eigen gemeente kunt u de gehele tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening lezen.

Melden

Indien u geluidsoverlast ervaart en u komt er met de veroorzaker niet uit, dan kunt u deze melden bij de juiste instanties. Meer hierover vindt u op deze pagina.

Boetes

De politie heeft de mogelijkheid boetes uit te delen bij geluidsoverlast. Meer hierover vindt u op deze pagina.

Vereniging van Eigenaren

VvE’s kunnen eigen regels opstellen. Deze mogen echter nooit in conflict zijn met de landelijke wetgeving. Meer hierover vindt u op deze pagina.