Voor het melden geluidsoverlast buren of geluidsoverlast dicht bij uw woning, is het natuurlijk eerst zaak om te kijken of u het probleem zelf op kan lossen. U kunt bijvoorbeeld in gesprek gaan met de veroorzakers van de geluidsoverlast. Mocht dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden of vindt u het zelf niet verstandig om zelf actie te ondernemen, neem dan contact op met de juiste instanties, zoals we deze hieronder hebben weergegeven.

Hoe meld je een klacht?

Indien u een klacht over geluidsoverlast doorgeeft, zorg dan dat u de volgende informatie doorgeeft, zodat zij u snel kunnen helpen:

  • Waar doet de klacht zich voor? (noem uw adres of een station/vliegveld)
  • Is dit een eenmalige klacht of komt het vaker terug?
  • Indien het vaker voor komt, noem de frequentie (elke dag, eens per week, etc)
  • Wat is het tijdstip dat de klacht zich voordeed?
  • Hoe lang duurde de overlast? (10 minuten, uur, gehele middag)
  • Wat was de oorzaak van de geluidsoverlast? (trein, vliegtuig, werk aan de weg, burenfeestje)
Blijf altijd rustig en beleefd!
Denk eraan dat de medewerker die u krijgt te spreken of die antwoordt op uw email of brief u altijd wilt helpen, ook al heeft hij of zij niet altijd direct de oplossing voorhanden.

 

Telefonisch melden geluidsoverlast buren

Indien de geluidsoverlast van buren of geluidsoverlast dicht bij uw woning ernstig is en er dient direct wat aan gedaan te worden, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Zij zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Schuw niet om te bellen. De politie is altijd bereid om naar u te luisteren en in actie te komen als zij dit nodig achten. Leg op een rustige manier uit waar de overlast vandaan komt en vraag wat zij er aan kunnen doen. Lees ook ons artikel over de politie.

Indien er niet direct actie ondernomen hoeft te worden, maar u alleen een melding wilt maken, bel dan met uw plaatselijke gemeente (dit kan natuurlijk ook via internet, zie hieronder).

Indien er, buiten geluidsoverlast, ook direct gevaar is, bel dan direct 112.

Via internet melden geluidsoverlast buren

Allereerst kunt u de geluidsoverlast buren digitaal melden bij de politie met dit formulier.

Een andere manier om geluidsoverlast te melden is via de website milieuklachten.nl. Nadat u uw postcode heeft ingevuld, kunt u op de volgende pagina aangeven dat u geluidsklachten heeft. Zij zoeken automatisch het juiste overheidsloket om uw melding in te dienen. Uw melding wordt anoniem op de kaart gezet. Elke andere bezoeker kan vervolgens een aanvulling of reactie plaatsen.

U kunt uw klacht over geluidsoverlast ook rechtstreeks melden bij uw gemeente. Voor uw gemak vindt u hieronder de zes grootste steden:

Amsterdam    RotterdamUtrechtDen HaagEindhovenTilburg




Bewaren

Bewaren

Bewaren